FANDOM


Timpul este o formă de existenţă a materiei în mișcare care exprimă simultaneitatea şi succesiunea proceselor obiective.Constituie una dintre mărimile fizice fundamentale din SI. Unitatea de măsură fundamentală a timpului este secunda.

Câteva consideraţii euristice despre timp şi modelul matematic al timpului Edit

Observând lumea reală, constatăm că în aceasta se defăşoară o mulţime de procese. De regulă un proces are un început, o anumită durată şi un sfârşit. Începutul şi sfârşitul sunt procese elementare care nu au durată şi astfel de procese elementare se numesc de obicei evenimente. Trecerea Soarelui le meridianul unui punct dat la suprafaţa Pământului este un eveniment care se repetă periodic.

Faptul că mai multe evenimente se petrec deodată (simultan), a condus la ideea că în afara evenimentelor mai există ceva, independent de evenimente, şi care este de fapt caracteristica comună tuturor evenimentelor ce se petrec deodată (simultan). Acest ceva a fost denumit moment de timp.

La toate evenimentele care se petrec deodată corespunde un singur moment de timp, iar la evenimente care nu se petrec deodată, momente de timp diferite. Mulţimea momentelor de timp se numeşte timp. Timpul (mulţimea momentelor de timp) este considerat independent de materie, de evenimente, de procese şi de cursul lor. De aceea el este considerat absolut şi omogen.


Model timp 1 Model timp 2

Resurse Edit