FANDOM


Momentul cinetic al unui punct material sau momentul impulsului (denumit şi moment unghiular) faţă de un punct (pol, în particular originea sistemului de referinţă) este vectorul:

$ \vec J = \vec r \times \vec p = \vec r \times m \vec v \! $   (1)

unde $ \vec r \! $ este vectorul de poziţie al punctului material (având originea în pol). În SI, momentul cinetic se măsoar ă în $ kg \frac{m^2}{s} . \! $

Teorema momentului cinetic 1 Teorema momentului cinetic 2

Momentul unei forţe care acţionează asupra unui punct material în raport cu un pol este vectorul:

$ \vec M = \vec r \times \vec F \! $   (2)

În SI, momentul forţei se măsoară în $ Nm. \! $ Legea a doua pentru punctul material se scrie:

$ \vec F = m \frac{d \vec v}{dt} = \frac{d \vec p}{dt} \! $

Înmulţind vectorial la stânga cu $ \vec r \! $:

$ \vec r \times \vec F = \vec r \times \frac{d \vec p}{dt} = \frac{d}{dt} (\vec r \times \vec p) \! $

deoarece $ \frac{d \vec r}{dt} \times \vec p = \vec v \times m \vec v = 0, \! $ cei doi vectori ai produsului vectorial fiind coliniari.

Ţinând seama de definiţiile mărimilor $ \vec J \! $ şi $ \vec M , \! $ se obţine:

$ \vec M = \frac{d \vec J}{dt} \! $   (3)

care constituie teorema momentului cinetic: variaţia momentului cinetic al unui punct material în unitatea de timp este egală cu momentul forţei care acţionează asupra punctului material.

Dacă momentul forţei este nul, rezultă din (3) că momentul cinetic al punctului este constant, $ \vec J = const., \! $ aceasta constituind teorema conservării momentului cinetic.

Teorema momentului cinetic pentru un sistem de puncte materiale Edit

O relaţie asemănătoare cu (3) poate fi scrisă şi pentru un sistem de puncte materiale.

$ \sum_i \vec r_i \times m_i \frac{d \vec v_i}{dt} = \sum_i \vec r_i \times \vec R_i + \sum_i \sum_j \vec r_i \times \vec F_{ij} \! $
$ \sum_i \sum_j \vec r_i \times \vec F_{ij} =0 \! $ conform principului acţiunii şi al reacţiunii
$ \vec L = \sum_i \vec r_i \times m_i \vec v_i \! $ - momentul cinetic total al sistemului de puncte materiale
$ \vec M = \sum_i \vec r_i \times \vec R_i \! $ - vectorul moment rezultant al forţelor exterioare
$ \frac{d \vec L}{dt} = \vec M \! $
$ \Rightarrow \! $
$ \vec M=0 \! $


$ \vec L = \sum_i \vec r \times m_i \vec v_i = const. \! $

Vezi şi Edit