FANDOM


Teorema Desargue

Teorema lui Desargues: Fie triunghiurile $ A_1B_1C_1 \! $ şi $ A_2B_2C_2 \! $ cu proprietatea că dreptele $ A_1A_2, B_1B_2, C_1C_2 \! $ sunt concurente. Notăm:

$ \{A \} = B_1C_1 \cap B_2C_2, \! $
$ \{B\} = C_1A_1 \cap C_2A_2, \! $
$ \{C\} = A_1B_1 \cap A_2B_2. \! $

Atunci punctele $ A, B, C \! $ sunt coliniare


Vezi şi Edit