FANDOM


Supermatematica este un concept modern introdus de şcoala românească de matematică şi se constituie ca un corolar al lucrărilor unor matematicieni ca: Florentin Smarandache, Mircea Șelariu, Gheorghe Silaș.

Are la bază utilizarea noţiunii de funcție supermatematică, generalizări ale funcţiilor clasice.

Schita pt definirea functiilor excentrice

Schiţă explicativă pentru definirea funcțiilor supermatematice circulare excentrice (FSM-CE)


Resurse Edit