FANDOM


S-a constatat experimental că inducţia magnetică creată de un curent care se află în vid se deosebeşte de cea creată într-un mediu oarecare. Aceasta se explică prin faptul că orice substanţă se magnetizează în prezenţa unui câmp magnetic exterior, adică prezintă proprietăţi magnetice. Se ştie că un dielectric introdus într-un câmp electrostatic se polarizează; apare un câmp electric propriu, care se suprapune peste câmpul exterior. În mod asemănător, orice mediu magnetic situat în câmp magnetic exterior capătă o stare de magnetizare.

Datorită absenţei sarcinilor magnetice libere, acţiunea magnetică a unui corp magnetizat se exprimă cu ajutorul reprezentării date de Ampère, care echivalează curenţii elementari cu dipoli magnetici. Astfel magnetismul apare ca un fenomen produs de sarcini electrice în mişcare.

Pentru a explica magnetizarea corpurilor se consideră că în atomii şi moleculele substanţelor există curenţi circulari elementari numiţi amperieni Aceşti curenţi sunt caracterizaţi printr-un moment magnetic:

$ \vec m = I \cdot \vec S \! $   (1)

În absenţa unui câmp magnetic exterior, momentele magnetice sunt orientate la întâmplare şi ca urmare momentul magnetic rezultant este nul. Substanţa nu creează câmp magnetic în jurul său.

Într-un câmp de inducţie $ \vec B_0 \! $ exterior, momentele magnetice se orientează, substanţa capată un moment magnetic rezultant şi creează un câmp magnetic propriu $ \vec B_m .\! $ care se suprapune peste câmpul $ \vec B_0. \! $

Câmpul total va fi deci:

$ \vec B = \vec B_0 + \vec B_m \! $   (2)

Magnetizarea substanţelor se caracterizează prin vectorul magnetizaţie $ \vec M, \! $ care reprezintă momentul magnetic al unităţii de volum:

$ \vec M= \frac{d \vec m}{dV} \! $   (3)

Se mai foloseşte deasemenea vectorul intensitate de polarizare sau polarizaţie magnetică $ \vec j, \! $ care se defineşte ca:

$ \vec j = \mu_0 \vec M \! $   (4)

Asimilând curenţii amperieni cu nişte dipoli magnetici şi folosind legea lui Ampère‎‎, se poate stabili uşor o relaţie între cele 3 marimi fundamentale în magnetism şi anume $ \vec B, \; \vec H, \; \vec M: \! $

$ \vec M = \mu_0 (\vec H + \vec M) \! $