FANDOM


Definiţii Edit

Un sistem de $ n \! $ ecuaţii liniare cu $ n \! $ necunoscute este de forma:

$ \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases} $   (1)

Dacă notăm cu A matricea coeficienţilor, cu x vectorul coloană format cu necunoscutele sistemului şi cu b coloana termenilor liberi, sistemul (1) se scrie sub formă matriceală:

$ Ax =b, \! $   (2)

unde:

$ A= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ \end{pmatrix}, \; \; x= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \; \; b= \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} $


Un sistem de ecuaţii liniare este compatibil dacă are cel puţin o soluţie şi este incompatibil dacă nu are soluţii. Sistemul este compatibil determinat dacă are exact o soluţie, iar dacă are mai multe soluţii, spunem că este compatibil nedeterminat.


Rezolvare Edit

Metodele numerice de rezolvare a sistemelor algebrice de ecuaţii liniare sunt de două tipuri: metode directe şi metode indirecte (sau iterative).

Metodele directe constau în transformarea sistemului (1) într–un sistem triunghiular echivalent, care se rezolvă uşor. Cele mai cunoscute metode directe sunt: metoda Gauss, metoda Cholesky (utilizată pentru sistemele în care matricea A este simetrică şi pozitiv definită) şi metoda Householder. Metodele directe permit determinarea soluţiei exacte a sistemului în cazul ideal, când nu avem erori de rotunjire. Numărul operaţiilor aritmetice efectuate este de ordinul $ n^3. $ Pentru sisteme cu un număr de ecuaţii mai mare de 100, metodele directe devin inutilizabile datorită acumulării erorilor de rotunjire care alterează soluţia.

Metodele indirecte (sau iterative) constau în construcţia unui şir $ \{ x^{(k)} \} $ de vectori n–dimensionali, care converge la soluţia exactă a sistemului. Se alege ca soluţie aproximativă a sistemului un termen $ x^{(s)} $ al şirului, al cărui ordin depinde de precizia impusă. O iteraţie presupune efectuarea unui număr de operaţii aritmetice de ordinul $ n^2. $. Metodele iterative sunt utilizate la rezolvarea sistemelor mari de ecuaţii. Cele mai cunoscute metode iterative sunt: Jacobi, Gauss–Seidel, metodele de relaxare.

Metoda Gauss. Factorizarea LU Edit

Fie

$ m_r= \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ m_{r+1, r} \\ \vdots \\ m_{n, r} \end{pmatrix} $

  şi  

$ e_r= \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} $

(elementul 1 din $ e_r \! $ se află pe linia r).

O matrice de forma $ M_r = I_n - m_r \cdot {e_r}^r, \! $ unde $ {e_r}^r = (0, \cdots , 1, \cdots , 0), \! $ se numeşte matrice Frobenius. O astfel de matrice are următoarea structură:

$ M_r= \begin{pmatrix} 1 && 0 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & &&&& \\ 0 && 1 & 0 & \cdots & \\ 0 & \cdots & -m_{r+1, r} & 1 & \cdots & 0 \\ && \vdots & \\ 0 & \cdots & -m_{nr} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} $

De exemplu, dacă $ n=4 \! $ şi $ r=2, \! $ avem:


$ M_2= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ m_{32} \\ m_{42} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = $

$ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_{32} & 0 & 0 \\ 0 & m_{42} & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -m_{32} & 0 & 0 \\ 0 & -m_{42} & 0 & 0 \end{pmatrix} $

Propoziţia 1. Orice matrice Frobenius $ M_r \! $ este inversabilă şi inversa ei este:

$ M_r^{-1} = I_n + m_r \cdot e_r^T. \! $

Demonstraţie.

$ (I_n - m_r \cdot e_r^T)(I_n + m_r \cdot e_r^T) = I_n - m_r \cdot e_r^T + m_r \cdot e_r^T - m_r (e^T_r m_r) e^T_r. \! $

Deoarece $ e^T_r m_r = 0, \! $ rezultă:

$ M_r (I_n + m_r \cdot e_r^T) = I_n,\! $ şi deci $ M_r^{-1} = I_n + m_r \cdot e_r^T. \! $

QED.

Teorema 1. Fie A o matrice pătrată de ordinul n care satisface condiţia:

$ ({}^*) \! $   $ det \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & \cdots & a_{rr} \end{pmatrix} \neq 0 $ pentru orice $ r= \overline{1, n-1}. \! $

Atunci există o matrice inferior triunghiulară $ M \in M_n (\mathbb R) \! $ astfel încât matricea $ U=MA \! $ este superior triunghiulară.

Demonstraţie. Deoarece $ a_{11} \neq 0, \! $ putem considera matricea Frobenius

$ M_1= \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & & 0 \\ -\frac {a_{21}}{a_{11}} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots &&&& \vdots \\ -\frac {a_{n1}}{a_{11}} & 0 & \cdots & & 1 \end{pmatrix}. $

Dacă notăm $ A_1=A \! $ şi $ A_2 = M_1 A_1, \! $ atunci avem

$ A_2= \begin{pmatrix} a^{(2)}_{11} & a^{(2)}_{12} & \cdots & a^{(2)}_{1n} \\ 0 & a^{(2)}_{22} & \cdots & a^{(2)}_{2n} \\ \vdots & \vdots && \vdots \\ 0 & a^{(2)}_{n2} & \cdots & a^{(2)}_{nn} \end{pmatrix}, $

unde, notând cu $ a_{ij}^{(1)} = a_{ij}, \! $ pentru $ i, j = \overline {1, n}, \! $ avem: $ a^{(2)}_{ij} = a^{(1)}_{ij} \! $ pentru $ j= \overline {1, n} ; \; a^{(2)}_{ij} = a^{(1)}_{ij} - \frac {a^{(1)}_{i1} a^{(1)}_{1j}}{a^{(1)}_{11}}, \! $ pentru orice $ i, j = \overline {2, n}. \! $

Observăm că

$ a^{(2)}_{ij} = a_{22} - \frac {a_{21} a_{12}}{a_{11}} = \frac {1}{a_{11}} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0. \! $

Dacă notăm

$ M_2= \begin{pmatrix} 1& 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & -\frac {a_{32}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & -\frac {a_{n2}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, $

atunci

$ A_3 = M_2 A_2 = \begin{pmatrix} a^{(3)}_{11} & a^{(3)}_{12} & a^{(3)}_{13} & \cdots & a^{(3)}_{1n} \\ 0 & a^{(3)}_{22} & a^{(3)}_{23} & \cdots & a^{(3)}_{2n} \\ 0 & 0 & a^{(3)}_{33} & \cdots & a^{(3)}_{3n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{nm}^{(3)} \end{pmatrix}, $

unde $ a_{ij}^{(3)} = a_{ij}^{(2)} \! $ pentru $ i = 1, 2, \; j= \overline{1, n} \! $ şi $ a_{ij}^{(3)} = a_{ij}^{(2)} - \frac {a_{i2}^{(2)} a_{2j}^{(2)}}{a_{22}^{(2)}}, \; i, j = \overline{3, n}. \! $


Resurse Edit
REZOLVAREA SISTEMELOR DE ECUATII LINIARE


1. Daca numarul de ecuatii = numarul de necunoscute = rangul matricei sistemului = n , adica detA ...

(exemplu  : sistem cu 3 ecuatii , 3 necunoscute  si rang A = .. ) , atunci sistemul este .......... solutia sistemului este .... si pentru rezolvarea sa se aplica REGULA LUI ...

iar solutiile sale sunt date de FORMULELE LUI ...... :

 ,   , .. ,  unde ,  , ... ,   se obtin din  ............. prin .........................................


2. In studiul compatibilitatii unui sistem OARECARE de ecuatii liniare se folosesc

urmatoarele 2 teoreme  :

TEOREMA LUI KRONECKER - CAPELLI  : ...........................

................................................

TEOREMA LUI ROUCHE  : ................................................................................................

3. Daca rang A = r < n , unde n este numarul de necunoscute si sistemul este compatibil ,

  vom avea  r necunoscute ........ si .... necunoscute ..........
  Necunoscutele secundare le vom nota cu ......... , iar necunoscutele principale
  se vor exprima in functie de necunoscutele secundare .
  Un sistem compatibil cu   - 1 necunoscuta secundara se numeste .............. ,
- 2 necunoscute secundare se numeste .............. ,

- 3 necunoscute secundare se numeste .............. ,

  analog pentru  celelalte situatii . Un sistem compatibil cu una sau mai multe necunoscute secundare    
  are ........... de solutii .


4. ALGORITM DE REZOLVARE A UNUI SISTEM DE ECUATII LINIARE OARECARE :


  I ) Studiem daca sistemul este compatibil : scriem matricea A a sistemului si calculam
    rang A , afland astfel si .................
  II ) Prin bordarea minorului principal ( numit si ..............) cu ..........
     .......... , obtinem ...........( numit si ...............)
     Calculam minorul (minorii ) caracteristic ( caracteristici )
     si obtinem urmatoarele 2 situatii , conform TEOREMEI LUI ..... :


   1 ) ............................................


   2 ) .............................................
 III ) Daca sistemul este COMPATIBIL , procedam astfel :
  1 ) Selectam dintre ecuatiile sistemului acele ecuatii care «  se sprijina «  pe minorul principal .
     In aceste ecuatii , pastram in membrul stang necunoscutele principale si ..........
     ................ pe care le notam cu ...................
     2 ) Rezolvam sistemul astfel obtinut cu REGULA LUI ...... sau cu metodele 
        invatate in clasele de gimnaziu .


5 . SISTEME DE ECUATII OMOGENE

Forma generala a unui sistem liniar omogen cu m ecuatii si n necunoscute este :

 - obs. ca intr - un sistem liniar omogen , toti termenii liberi sunt ...

Un sistem liniar omogen este compatibil ...... , el avand mereu solutia ........... numita solutia nula ( banala sau triviala ) .

Daca presupunem m = n , atunci :

sistemul este compatibil determinat ( are solutie unica ) daca si numai daca ............
sistemul este compatibil nedeterminat ( are o infinitate de solutii ) daca si numai daca

Resurse Edit