FANDOM


Reprezentarea axonometrică [gr. axon "axă", metron "măsură"] este o metodă de reprezentare pe un plan, prin proiecție paralelă, a obiectelor spaţiale, împreună cu sistemul de coordonate carteziene la care sunt raportate. Disciplina care are ca obiect studiul reprezentărilor axonometrice a fost întemeiată de W. Farish (1820), iar denumirea acesteia a fost propusă de M. Mayer (1870).