FANDOM


Reacția nucleară este un ansamblu de fenomene care se produc când se schimbă structura unui nucleu atomic în urma ciocnirii sale cu un alt nucleu, cu o particulă (ex: neutron, proton, particulă alfa etc.) sau un foton. Prima reacţie nucleară a fost realizată în 1919 de Ernst Rutherford prin bombadarea cu particule alfa a nucleelor de azot:

$ {}_7^{14} \mathbf N + {}_2^4 \mathbf {He} \rightarrow {}_8^17 \mathbf {O} + {}_1^1 \mathbf {H}. \! $

Altă reacţie nucleară, din studiul căreia au fost descoperiţi neutronii, are loc la bombardarea beriliului:

$ {}_4^9 \mathbf {Be} + {}_2^4 \mathbf {He} \rightarrow {}_6^{12} \mathbf C + {}_0^1 \mathbf n. \!</math $