FANDOM


Radicalul [lat. radicalis "rădăcină", "obârşie"] este semnul matematic $ \sqrt[n] \! $ care indică operaţia de extragere a rădăcinii de ordinul n dintr-un număr dat.

Numărul natural n ($ n \ge 2 \! $) se numeşte indicele radicalului. În cazul rădăcinii pătrate, $ n=2 \! $, acest indice nu se mai scrie.


Semnul actual al radicalului, sugerat de litera r (iniţiala cuvântului radicula) continuată cu o linioară orizontală, se întâlneşte pentru prima dată la Christoph Rudolff (1499- 1545) (Behend und hübsch Rechnung durch die kunstreichen regeln Algebre, so gemeinicklich die Coß genennt werden, 1525). Indicii radicalilor au fost folosiţi de John Wallis (1657) şi au dobândit o largă utilizare datorită lui Michel Rolle (1690).