FANDOM


Definiţia 1. Fie funcția $ f: I \rightarrow \mathbb R, \! $ unde $ I \subset \mathbb R \! $ este un interval. Funcţia $ F: I \rightarrow \mathbb R \! $ se numeşte primitivă a funcţiei f pe intervalul I, dacă F este derivabilă pe I şi:

$ F'(x) = f(x), \; \forall x \in I \! $


Observaţia 1. Dacă F este o primitivă a lui f pe I, atunci oricare ar fi constanta reală $ \mathcal C, \! $ funcţia $ G: I \rightarrow \mathbb R, \! $ definită prin $ G(x) = F(x) + \mathcal C, \forall x \in I, \! $este de asemenea o primitivă a lui f pe I. Mai mult, orice altă primitivă a lui f pe I este de această formă.

Primitive 1 Primitive 2 Primitive 3 Primitive 4 Primitive 5

Integrare 1 Integrare 2 Integrare 3 Integrare 4

Vezi şi Edit

Resurse Edit