FANDOM


Particula elementară este un element constitutiv al nucleuului atomic şi a învelişului său electronic, sau care apare la interacţia cu substanţa a razelor cosmice sau a particulelor accelerate.

Considerate în trecut ireductibile la sisteme de dimensiuni mai mici (de unde şi denumirea lor), particulelor elementare li se atribuie în prezent o anumită structură. Ele pot interacţiona reciproc, să se transforme unele în altele şi prezintă, în unele fenomene, caracter ondulatoriu. O particulă elementară este complet caracterizată prin mărimi fizice frecvent întâlnite ca: masă, sarcină electrică, spin, moment magnetic, viaţă medie, precum şi prin anumite proprietăţi specifice ca: paritate şi izospin; de asemenea, fiecărei particule îi corespunde o antiparticulă.