FANDOM


Oscilatie fig. 1

Amplitudinea şi faza unei mişcări oscilatorii

Definiţie Edit

Se numeşte oscilaţie (sau mişcare oscilatorie) fenomenul fizic în decursul căruia anumite mărimi ale unui sistem fizic variază în timp în mod periodic sau cvasiperiodic, având loc o transformare a energiei dintr-o formă în alta reversibil sau parţial reversibil.

Un sistem fizic izolat, care este pus în oscilaţie printr-un impuls, efectuează oscilaţii libere sau proprii, cu o frecvență numită frecvență proprie a sistemului oscilant.

Clasificare Edit

Oscilaţiile pot fi clasificate după mai multe criterii.

Din punct de vedere al formei de energie dezvoltată în timpul oscilaţiei, putem întâlni:

Din punct de vedere al conservării energiei sistemului oscilant, avem:

  • oscilaţii nedisipative, ideale sau neamortizate: energia totală se conservă;
  • oscilaţii disipative sau amortizate: energia se consumă în timp;
  • oscilaţii forţate sdau întreţinute: se furnizează energie din exteriorul sistemului pentru compensarea pierderilor.

Mărimi caracteristice Edit

Oscilatie fig. 2

Mişcarea oscilatorie este proiecţia unei mişcări circulare.

Fie S(t) mărimea fizică ce caracterizează o oscilaţie. Atunci, dacă T este perioada oscilaţiei:

$ S(t)= S(t + kT), \; k \in \mathbb Z. \! $

Media lui S pe o perioadă se calculează prin relaţia:

$ \langle S \rangle = \frac 1 T \int_0^T S(t) dt. \! $

Prin definiţie, valoarea efectivă a lui S este dată de:

$ S_{ef}^2 = \frac 1 T \int_0^T S^2 (t)dt. \! $

Alte mărimi caracteristice:

Avem:

$ \omega T = 2 \pi \! $

deci:

$ \omega = 2 \pi \nu. \! $

Vezi şi Edit

Resurse Edit