FANDOM


După cum se ştie, un segment îngust (aproximativ 0,35 – 0,75μm , pe scara lungimilor de undă) din spectrul undelor electromagnetice are proprietatea că impresionează retina ochiului uman şi este denumit lumină vizibilă. Proprietăţile undelor electromagnetice, în general, sunt astfel şi proprietăţi ale undelor luminoase, şi, în continuare, vom aborda studiul unora dintre acestea cu referire concretă la undele luminoase (optica electromagnetică).

Fenomenele manifestate de undele electromagnetice ( în particular, luminoase) în cursul propagării prin diferite medii sunt determinate, în ultimă instanţă, de interacţiunea dintre câmpurile electric şi magnetic ale undei electromagnetice şi sarcinile electrice din atomii substanţei ( în particular, electronii de pe straturile periferice ale acestora). Cercetând cei doi termeni ai forţei (4.91) cu care acţionează unda electromagnetică asupra unei sarcini, se poate arăta că componenta electrică este de c / v ori mai mare decât cea magnetică, în care v este viteza de mişcare a sarcinii, iar c este viteza luminii în vid. Rezultă că, practic, vectorul câmp electric al undei electromagnetice este cel care determină fenomenele luminoase şi de aceea I se spune şi vector luminos.

Trebuie menţionat că deşi o seamă de fenomene cum sunt reflexia și refracția luminii, interferenţa, difracţia, dispersia, polarizarea etc se explică ţinând seama de natura ondulatorie electromagnetică a luminii, pentru altele, cum sunt emisia şi absorbţia luminii, trebuie să se ia în seamă manifestarea corpusculară, fotonică a acesteia.

Optica ondulatorie ţine seama de caracterul de undă al luminii, iar în paragrafele care urmează ne vom referi la fenomenele luminoase explicate ţinând seama că lumina este o undă electromagnetică. Se ştie că propagarea undelor se descrie nu prin traiectorie, ca în cazul unor particule, ci prin suprafeţe de undă. Suprafaţa de undă corespunzătoare unui maxim al oscilaţiei este denumită front de undă (de exemplu, crestele undelor circulare ce se formează pe suprafaţa unui lac liniştit când cade un obiect mic în apă). Direcţia de propagare a unei unde este indicată de raza undei. Folosind conceptul de rază de lumină, o seamă de fenomene fizice poate fi descrisă în cadrul opticii geometrice.


Resurse Edit