FANDOM


Rectilinear-propagation-of-light

Optica este o ramură a fizicii care se ocupă cu studiul luminii şi al fenomenelor luminoase (modul de producere al acestora, legile propagării şi interacţiei radiaţiei luminoase cu substanţa, metodele de măsurare a mărimilor ce caracterizează lumina), precum şi al radiațiilor electromagnetice aparţinând domeniilor infraroșu şi ultraviolet, al razelor X etc.

Optica cuprinde domeniile:

Legile fundamentale ale opticii se extind şi asupra propagării fasciculelor de corpusculi ale căror unde asociate au lungimi de undă comparabile cu cele ale undelor electromagnetice; ex: electroni (optica electronică), neutroni (optica neutronilor).

Resurse Edit