FANDOM


Mecanica clasică (numită şi mecanică newtoniană) are un caracter limitat, având trei trăsături esenţiale:

1. Nu se face distincţie între masă şi materie. Astfel, un punct material reprezintă un punct din spaţiul fizic căruia i se ataşează un număr pozitiv, numit masă .

2. Mecanica este deterministă (cunoscând poziţia şi viteza unui punct material la un anumit moment, considerat iniţial, se pot determina poziţia şi viteza punctului material la orice moment). Mecanicile avansate (care ţin seama de structura microscopică a materiei) pierd, în general, această calitate. Astfel, este binecunoscut faptul că în mecanica cuantică particulele atomice nu au simultan poziţia şi viteza bine stabilite. Asemenea teorii utilizează relaţii privind valorile medii ori probabilităţi ale mărimilor specifice.

3. Masa este independentă de viteză şi, în general, de timp.


Există, de asemeni, o serie de fenomene fizice (de exemplu, cele legate de electromagnetism) care nu pot fi explicate prin intermediul mişcărilor mecanice.

Vezi şi Edit