FANDOM


Maria Gaetana Agnesi

Maria Gaetana Agnesi

Maria Gaetana Agnesi (1718 - 1799) a fost o femeie matematician italiană. Încă din tinereţe manifestă aptitudini pentru limbi străine. Luptă pentru emanciparea femeii şi accesul eu la educaţie. Dezbate cu numeroşi oamenbi de ştiinţă probleme ca: propagarea luminii, transparenţa corpurilor, studiul geometric al curbelor. Deşi se călugăreşte, îşi dedică întreaga viaţă studiului matematicii.

Scrie o lucrare despre calculul diferențial și integral pe care o publică în 1748 şi care ulterior este tradusă în engleză şi franceză.

Studiază curba de ecuație carteziană:

$ xy^2 = a^2 (a-x). \! $

care ulterior va fi numită bucla lui Agnesi.

Fiind femeie, Maria Gaetana Agnesi nu a fost admisă în cadrul Academiei Franceze, dar în schimb intră la cea italiană, care se dovedeşte mai liberală.

Spre sfârşitul vieţii se dedică operelor de caritate.


Resurse Edit