FANDOM


Mărimea fizică este o proprietate a realităţii obiective ce poate fi cercetată prin metodele fizicii. Măsurarea ei constă în compararea cantitativă cu altă mărime fizică de aceeaşi natură. Valoarea a a unei mărimi fizice A măsurată cu unitatea de măsură [A] se exprimă prin relaţia:

$ a= \frac {A}{[A]}; \! $

rezultatul măsurării se exprimă deci sub forma unui produs simbolic între valoare şi unitatea de măsură.

După cum poate fi studiată complet cu ajutorul noţiunii de număr real, de vector sau tensor, o mărime fizică poate fi scalară, vectorială sau tensorială.


După scara la care se consideră fenomenele — macroscopică (care nu pune în evidenţă structura atomică a corpurilor) sau microscopică (atomică sau subatomică), se deosebesc marimi maroscopice şi microscopice.

Vezi şi Edit