FANDOM


Reprezentare legea Laplace

La baza determinării inducţiei $ \vec B \! $ a unui câmp magnetic stă relaţia Laplace, stabilită pentru elemente de curent de lungime infinitezimala dl. In acest scop Laplace, considerând un conductor traversat de curentul I, din care limitează porţiunea de lungime elementară dl, căreia ii asociază vectorul $ d \vec l \! $ orientat in sensul curentului I şi facând o analogie cu relaţia de definiţie a câmpului electric care era de forma:

$ d \vec f = dq \cdot \vec E \! $

stableşte pentru forţa câmpului magnetic, în câmpul de inducţie $ \vec B \! $ relaţia:

$ d \vec f = I d \vec l \times \vec B \! $   (6)

Vezi şi Edit