FANDOM


Informatica este ştiinţa ce are drept obiect metodele şi mijloacele de prelucrarea a informaţiei. Constituirea informaticii ca ştiinţă şi dezvoltarea ei sunt legate de necesitatea de a lua decizii în concordanţă cu un anumit obiectiv şi este condiţionată de perfecţionarea echipamentelor electronice de calcul.

Calculul automat, necesitând formalizarea procesului de prelucrare a informaţiei, determină interdependenţa informaticii cu cele mai abstracte discipline matematice, cum ar fi logica matematică, algebra superioară, teoria sistemelor şi teoria algoritmilor.