FANDOM


Pentru oricare $ n \in \mathbb N^*, \; a_1, a_2, \cdots , a_n, b_1, b_2, \cdots , b_n \in \mathbb R \! $ şi $ p, q \in \mathbb N, \; p, q \ge 2 \! $ astfel încât $ \frac 1 p + \frac 1 q =1, \! $ avem:

$ |a_1b_1 + a_2 b_2 + \cdots a_n b_n| \le (|a_1|^p + |a_2|^p + \cdots + |a_n|^p )^{\frac 1 p}(|b_1|^q + |b_2|^q + \cdots + |b_n|^q )^{\frac 1 q}. \! $

Este atribuită lui Otto Hölder.

Vezi şi Edit


Resurse Edit