FANDOM


Geometria proiectivă este o ramură a matematicii care studiază relaţiile dintre figurile geometrice şi imaginile rezultate în urma proiectării acestora (cartografiere). Proiecţiile pot fi filme, hărţi ale suprafeţei Pământului, umbre ale obiectelor. Geometria proiectivă s-a dezvoltat din necesitatea de a înţelege perspectiva în desen şi pictură. Fiecare punct al obiectului proiectat şi punctul corespunzător al imaginii sale trebuie să se afle pe raza proiectoare, o linie ce trece prin centrul proiecţiei. Geometria proiectivă modernă pune accent pe proprietăţile matematice (cum ar fi continuitatea liniilor şi punctele intersecţiei) care se păstrează în proiecţii în ciuda distorsiunilor de lungime, de unghiuri şi de contururi.

Resurse Edit