FANDOM


Geometria descriptivă [lat. descriptio "desen, reprezentare"] este o ramură a geometriei în care figurile spaţiale sunt reprezentate printr-un desen plan, folosind dubla proiecție ortogonală şi o rabatere (dacă se urmăreşte determinarea dimensiunilor corpului), sau reprezentările axonometrice şi perspectiva (dacă se urmăreşte aspectul corpului) ş.a.

De obicei, sunt utilizate ca plane de proiecţie planele triedrului tridreptunghic al sistemului de referință: planul H (planul orizontal de proiecţie, xOy), planul V (planul vertical de proiecţie, xOz) şi planul W (planul de profil, yOz).

Apariţia geometriei descriptive este, chiar din antichitate, legată de practica arhitecţilor şi a pictorilor. Ca ştiinţă modernă, a fost creată de Monge (Géométrie descriptive, 1789).

Geometria descriptivă are numeroase aplicaţii în arhitectură, construcţii, teoria umbrelor, topografie; este baza teoretică a desenului tehnic.

Resurse Edit