FANDOM


Gazul ideal este un gaz ale cărui molecule pot fi asimilate cu puncte materiale (posedă masă, dar au dimensiuni neglijabile) aflate în mişcare haotică, fără vreo direcţie preferenţială. Acestea interacţionează numai în momentul ciocnirilor, care sunt perfect elastice, în rest mişcarea lor fiind rectilinie şi uniformă - neinfluenţată de forțe de atracţie sau de respingere reciprocă.

Presiunea exercitată de gazul ideal asupra pereţilor vasului este rezultatul acţiunii forţelor pe care le exercită moleculele, prin ciocniri elastice, asupra pereţilor. În cazul unui volum egal cu unitatea, este dată de relaţia:

$ p = \frac 2 3 n \frac {m \overline {v^2}}{2}, \! $

unde:

  • n - concentraţia moleculelor
  • $ \overline {v^2} \! $ - viteza pătratică medie a moleculelor
  • m - masa unei molecule.

Vezi şi Edit

Resurse Edit

  • Technical Tutoring: 1, 2