FANDOM


Se numeşte funcţie propoziţională o aplicație care asociază fiecărui număr natural n o propoziție, notată $ P(n). \! $

Exemple Edit

1. $ P(n) \ : 2n+1 \! $ se divide la 3.

Observăm că P(1) este adevărată, P(2) este falsă, P(3) este falsă, P(4) adevărată.

2. $ P(n) \ : 2^n >n. \! $

Observăm că P(1) este adevărată, P(2) este adevărată, P(3) este adevărată.


Se pune problema: când o funcţie propoziţională este adevărată pentru orice număr natural n? Pentru aceasta, de cele mai multe ori se utilizează principiul inducției matematice.