FANDOM


Definiţie Edit

Logaritmul unui număr real $ N, \; \; N>0, \! $ în baza $ b, \; b>0, \; b \neq 1; \; \log_{b}N \! $ este exponentul n la care trebuie ridicată baza b pentru a se obţine numărul N:

$ \log_b N=n \; \; \Leftrightarrow \; \; b^n=N. \! $


Utilizarea logaritmilor înlesneşte efectuarea calculelor numerice deoarece înmulțirea numerelor se înlocuieşte prin adunarea logaritmilor lor; împărțirea prin scădere; ridicarea la putere, prin înmulţirea logaritmului cu un număr, iar extragerea rădăcinii prin împărţirea logaritmului cu un număr.

Proprietăţi Edit

$ \log_b 1 =0. \! $
$ \log_b b =1. \! $
$ \log_b AB = \log_b A + \log_b B. \! $
$ \log_b A^p = p \log_b A, \; \; (p \in \mathbb R). \! $
$ \log_b A = \frac{\log_c A}{\log_c b} \! $   (formula schimbării bazei).

Istoric Edit

Logaritmii au fost inventaţi de John Neper (Mirifici logarithmorum canonis descriptio, 1614) în urma asocierii termenilor unei progresii aritmetice cu cei ai unei progresii geometrice. Neper a utilizat logaritmii în baza e, numiţi logaritmi neperieni sau naturali (notaţi $ \ln N \! $) şi a propus denumirea de logaritm. Henry Briggs (Arthmetica logarithmica, 1624) a calculat logaritmii zecimali (logaritmi în baza 10, notaţi $ \lg N \! $) pentru numerele naturale cuprinse între 1 - 20.000 şi 90.000 - 100.000.

Primele notaţii abreviate pentru logaritmi apar la Johannes Kepler (1624: Log) şi Bonaventura Cavalieri (1632: log şi 1643: l), iar abrevierile pentru logaritmii neperieni şi zecimali au fost propuse de Augustin Louis Cauchy (1821).

Notiuni introductive despre functia logaritmica 1 Notiuni introductive despre functia logaritmica 2

Vezi şi Edit