FANDOM


O fracţie continuă este de forma:

$ x= a_0 + \frac{b_1}{a_1 + \frac {b_2}{a_2 + \frac {b_3}{a_3 + \ldots}}}, \! $

unde $ a_0, a_1, \ldots \! $ şi $ b_1, b_2, \ldots \! $ sunt numere întregi.

Acest tip de fracţii au fost considerate pentru prima dată de către Wallis în lucrarea sa, Arithmetica infinitorum, 1653.


Orice $ x \in \mathbb R \! $ se poate reprezenta ca o fracţie continuă:

$ x=a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \ldots}} = [a_0; a_1, a_2, \ldots], \! $

unde $ a_0 \in \mathbb Z \! $ şi $ a_i \in \mathbb N \! $ pentru orice $ i \ge 1. \! $

Numerele raționale se reprezintă ca fracţii continue finite, folosind algoritmul lui Euclid. O fracţie continuă infinită se numeşte periodică dacă există numerele naturale nenule $ k, m \! $ astfel ca $ a_{k+i+j}= a_{k+j}, \; \forall i \in \mathbb N, \; \forall j \in \{ 1, 2, \ldots , m \}. \! $ În acest caz, fracţia continuă se reprezintă sub forma

$ \bigg [ a_0; a_1, a_2, \ldots , a_k, \overline {a_{k+1}}, a_{k+2}, \ldots , a_{k+m} \bigg ]. \! $

O rădăcină reală irațională a unui polinom de gradul doi din $ \mathbb Z[X] \! $ se numeşte irațională pătratică. Un număr real se reprezintă printr-o fracţie continuă dacă şi numai dacă este o iraţională pătratică (Euler, Lagrange). Dacă $ r \in \mathbb Q, \; r>1, \! $ nu este un pătrat perfect, atunci:

$ \sqrt r = \bigg [ a_0; \overline {a_1, a_2, \ldots a_2, a_1, 2a_0} \bigg ], \! $

(Lagrange, Galois). În particular, dacă $ D \in \mathbb N^* \! $ este liber de pătrate, atunci $ \sqrt D \! $ se reprezintă printr-o fracţie continuă, având perioada de lungime m, astfel încât primele $ m-1 \! $ câturi parţiale formează un şir palindromic.

Lungimea $ l(\sqrt D) \! $ a perioadei fracţiei continue care reprezintă pe $ \sqrt D \! $ este mai mică decât $ 2D, \! $ iar câturile parţiale sunt mai mici decât $ 2 \sqrt D \! $ (Lagrange). Mai recent[1][2] s-a arătat că $ l(\sqrt D) =\mathcal O(\sqrt D \ln D), \! $ unde simbolul $ \mathcal O \! $ înseamnă asimptotic proporţional cu.

Note Edit

  1. Hickerson, Dean R. (1973), Length of Period of Simple Continued Fraction Expansion of \sqrt d, Pacific J. Math. 46: 429-432
  2. Podsypanin, E. V. (1982), Length of Period of a Quadratic Irrational, Journal of Soviet Mathematics 18: 919-923.

Fractii continue 1 Fractii continue 2 Fractii continue 3 Fractii continue 4


Resurse Edit