FANDOM


Magnetism lorentz-right hand rule

Sensul forţei Lorentz (Vectorul $ \vec F \! $ este îndreptat către observator)

Să considerăm un element de circuit de lungime dl şi secţiune S, străbătut de un curent staţionar $ + \vec B. \! $ Deoarece curentul electric reprezintă deplasarea unor purtători de sarcină electrică, forţa Lorentz care se exercită asupra porţunilor de conductor reprezintă rezultanta forţelor care se exercită asupra tuturor purtătorilor de sarcină in mişcare prin conductor. Intensitatea curentului ce străbate elementul de conductor se poate scrie:

$ I = \int_S \vec j \cdot d \vec S = \vec j \cdot \vec S \! $

$ \vec j \! $ este vectorul densitate de curent electric. Pentru un singur tip de purtători de sarcină aflaţi în mişcare, $ \vec j \! $ se defineşte ca: $ \vec j = \rho \cdot \vec v \! $

v - viteza purtătorilor.

Sensul fortei Lorentz

Dacă în unitatea de volum avem $ n_0 \! $ purtători, fiecare cu sarcina q, atunci expresia densităţii de curent se poate scrie:

$ \vec j = n_0 q \vec v \! $

Într-un conductor filform, $ \vec j, \; d \vec l, \; \vec S, \; \mbox{şi} \vec v \! $ sunt vectori coliniari, deci putem exprima elementul de curent sub forma:

$ I \cdot d \vec l = \vec j \cdot \vec S \cdot d \vec l = n_0 \cdot q \cdot dV \cdot \vec n \! $

unde $ dV \! $ am notat elementul de volum $ d \vec l \cdot \vec S \! $ ocupat de elementul de conductor filiform. Forţa lui Laplace va fi deci:

$ d \vec F = I d \vec l \times \vec B = n_0 qdV \cdot \vec v \times \vec B = dNq \cdot \vec v \times \vec B \! $

unde $ dN \! $ reprezintă numărul de purtători din volumul $ dV. \! $ Pentru un singur purtător de sarcină, care se mişcă cu viteza $ \vec v \! $ obţinem:

$ F_{\alpha} = q \vec v \times \vec B \! $

$ F_{\alpha} \! $ fiind orientat peprpendicular pe direcţie vitezei $ \vec v \! $ a particulei încarcate, nu poate efectua lucru mecanic, deci nu poate influenţa valoarea vitezei, ci îi poate schimba numai direcţia.

Vezi şi Edit

Resurse Edit