FANDOM


Fizica (din cuvântul grec physikos: natural, din physis: natură) este ştiinta care studiazã proprietăţile si structura materiei, formele de mişcare ale acesteia (mecanică, termică, electromagnetică), precum si transformãrile lor reciproce.

Oricum se pune problema, fizica este una dintre cele mai vechi discipline academice; prin intermediul unei subramuri ale sale, astronomia, ar putea fi cea mai veche . Uneori sinonimã cu filozofia, chimia si chiar unele ramuri ale matematicii si biologiei,de-a lungul ultimelor douã milenii, fizica a devenit stiintã modernã începând cu secolul al XVII-lea, iar toate aceste discipline sunt considerate acum distincte, desi frontierele rãmân greu de definit.

După obiectul de studiu, fizica se împarte în următoarele ramuri:

Fizica este poate cea mai importantã stiintã a naturii deoarece cu ajutorul ei pot fi explicate în principiu orice alte fenomene întâlnite în alte stiinte ale naturii cum ar fi de exemplu chimia sau biologia. Limitãrile sunt legate de incapacitatea noastrã de a obtine suficient de multe date experimentale, în cazul biologiei, ori de incapacitatea (pânã acum) sistemelor de calcul de a analiza dinamica moleculelor foarte complexe, în cazul chimiei. Descoperirile în fizicã ajung de cele mai multe ori sã fie folosite în sectorul tehnologic, si uneori influenteazã matematica sau filozofia. De exemplu, întelegerea mai profundã a electromagnetismului a avut drept rezultat rãspândirea aparatelor pe bazã de curent electric - televizoare, computere, electrocasnice etc.; descoperirile din termodinamicã au dus la dezvoltarea transportului motorizat; iar descoperirile din mecanicã au dus la dezvoltarea calculului infinitezimal, chimiei cuantice si folosirii unor instrumente precum microscopul electronic în microbiologie.

Astãzi, fizica este un subiect vast si foarte dezvoltat. Cercetarea este divizatã în patru subcâmpuri : fizica materiei condensate; fizica atomicã, molecularã si opticã; fizica energiei înalte; fizica astronomicã si astrofizicã. Majoritatea fizicienilor se specializeazã în cercetare teoreticã sau experimentalã, prima ocupându-se de dezvoltarea noilor teorii, si a doua cu testarea experimentalã a teoriilor si descoperirea unor noi fenomene. În ciuda descoperirilor importante din ultimele patru secole, existã probleme deschise în fizicã care asteaptã a fi rezolvate. De exemplu, cuantificarea gravitatiei este poate cea mai arzãtoare dintre probleme si cu sigurantã si cea mai dificilã. Odatã cu elucidarea acestei probleme, fizicienii vor avea o imagine mult mai clarã despre interactiile din naturã si cu sigurantã multe dintre fenomenele si obiectele pe care le întâlnim în astrofizicã, de exemplu gãurile negre, îsi vor gãsi explicatia într-un mod natural.

De la Wikipedia, enciclopedia liberã


Resurse Edit