FANDOM


Evolventa unui cerc Edit

Evolventa unui cerc

Evolventa de cerc este curba descrisă de un punct M aparţinând unei drepte $ \Delta \! $ care se rostogoleşte fără alunecare pe un cerc de rază r numit cerc de bază.

Evolventa are două ramuri cu punctul de întoarcere $ M_0 \! $ aflat pe cercul de bază. În afară de evolventa normală generată de punctul M ce se află pe dreapta $ \Delta \! $ se mai pot genera evolvente buclate atunci când punctul generator P este legat pe dreapta $ \Delta, \! $ dar în afara ei şi anume spre centrul O şi evolvente scurtate atunci când punctul generator N este legat de dreapta $ \Delta, \! $ dar în afara ei şi anume în exterior faţă de O.

Evolventa unei parabole Edit

Evolventa unei parabole 4

Resurse Edit