FANDOM


Eudoxus din Knidos

Eudoxus din Knidos

Eudoxus din Knidos (408 - 355 î.Hr.) a fost un geometru, filozof şi astronom grec.

L-a avut ca profesor pe Arhitas din Tarent, l-a studiat pe Socrate, iar ca elevi i-a avut pe viitorul matematician Menechums şi pe Nicomah, fiul lui Aristotel.

Este profesor în diverse oraşe greceşti, dar cea mai valoroasă activitate a sa o desfăşoară la Knidos, unde înfiinţează şcoala naturalist-ştiinţifică şi de matematici, ale cărei concepţii se opuneau celor idealiste ale lui Platon. Astfel, Eudoxus acordă mai multă atenţie obiectelor matematice şi aduce contribuţii deosebite în dezvoltarea geometriei, stereometriei şi astronomiei.

În geometrie, teoria rapoartelor pe care a elaborat-o poate fi considerată precursoare a teoriei lui Dedekind de definiţie a numerelor reale prin tăieturi. Această teorie a fost expusă sistematic de Euclid în cartea a V-a.

Eudoxus a introdus metoda exhaustiei sau a aproximaţiilor succesive în măsurarea curbelor sau a suprafeţelor, care mai târziu a devenit baza calculului infinitezimal.

Din scrierile lui Eudoxus au rămas numai fragmente, care au fost colectate şi analizate de către Bockh în lucrarea Kleine Schriften, Leipzig (1863, trei volume), dar sunt menţionate în scrierile lui Plutarh, Hiparh, Eudocia şi alţii. De asemenea, au fost redate în lucrările Ruffini (1921) şi Schiaparelli (1876).

Resurse Edit