FANDOM


Abason, Algebra

Manual de algebră realizat de Ernest Abason

Abason, Mecanică

Manual de mecanică realizat de Ernest Abason

Ernest Abason (1897 - 1942) a fost un matematician şi inginer constructor român. Născut la Bucureşti, unde şi-a făcut toate studiile, inclusiv cele universitare. Licenţiat în matematică (1920), inginer constructor (1921), doctor în matematică (1926), teza de doctorat de domeniul ecuaţiilor integrale, urmând exemplul lui Traian Lalescu, al cărui elev a fost. Asist. universitar şi conferenţiar la Şc. Politehnică din Bucureşti (1923-1931), subdirector al acestei şcoli (1928-1940). A făcut parte din Direcţia Generală a Apelor din M.L.P. Membru al Soc. G. M. (1922), prof. definitiv la Catedra de Geometrie Descriptivă pe lângă Şc. Politehnică din Bucureşti. A fost înlăturat din învăţământ pe considerente politicorasiale (1940).

Activitate ştiinţifică Cercetări în domeniul ecuaţiilor integrale, elemente de analiză matematică aplicată în electricitate şi electromecanică, în domeniul seriilor de puteri periodice, analiză armonică a funcţiilor periodice. A scris o serie de manuale pentru învăţământul secundar şi tratate pentru învăţământul superior, a publicat memorii şi articole în diferite reviste de specialitate