FANDOM


Energia mecanică (notată W sau E) reprezintă energia unui corp capabil să efectueze un lucru mecanic datorită unor factori mecanici ca:

Energia cinetică (notată $ W_c, \; T \! $) a unui corp este egală cu lucrul mecanic necesar pentru a-l scoate din repaus şi a-l aduce în starea de mişcare. De exemplu, dacă corpul de masă m aflat sub acţiunea unei forțe $ \vec F \! $ capătă viteza $ \vec v \! $ într-un timp t, în absenţa frecărilor, lucrul mecanic consumat este:

$ L = \int_0^t \vec F \cdot d \vec r = \int_0^t m \frac {d \vec v}{dt} \frac {d \vec r}{dt} dt = \int_0^t mv \; dv = \frac{mv^2}{2} = W_c. \! $

În cazul vitezelor mari, energia cinetică este dată de teoria relativității restrânse:

$ W_c = mc^2 - m_0c^2, \! $

reprezentând diferenţa dintre energia de mişcare a corpului ($ mc^2 \! $) şi energia sa de repaus ($ m_0c^2 \! $), unde:

$ m = \frac {m_0}{\sqrt {1- \frac {v^2}{c^2}}}, \! $

c fiind viteza luminii.

Definirea energiei potentiale

Într-un câmp gravitațional, variaţia energiei potențiale ($ W_p \! $) a unui corp de masă m este egală cu lucrul mecanic efectuat de forţa $ \vec F \! $ la deplasarea lui pe direcţie verticală:

$ W-h - W_0 = \Delta W_p = \int_A^B \vec f \cdot d \vec l = mgh, \! $

dacă calculul se face pe o distanţă h relativ mică, când accelerația gravitațională g se poate considera constantă. În general, se consideră energia potenţială la suprafaţa Pământului nulă:

$ W_0 =0. \! $


Resurse Edit