FANDOM


În fizică, energia este mărimea scalară care descrie cantitatea de lucru mecanic ce poate fi efectuat de o forță, într-un context bine determinat.


Cuvântul „energie” vine din grecescul ἐνέργεια (energeia), termen folosit pentru prima dată de Aristotel în Etica Nihomahică, o lucrare despre etică în care Aristotel argumentează printre altele că fericirea depinde, pe lângă alţi factori, şi de activitate autentică (energeia) şi nu numai de premisele pasive, potenţiale, ale fericirii.

În fizică, ideea de energie a traversat mai multe faze, de la o intuiţie a faptului că există un ceva imutabil în diversele transformări fizice, intuiţie care a apărut încă din antichitate, şi până la înţelegerea modernă a conceptului. De-a lungul timpului au fost identificate din ce în ce mai multe cazuri particulare de conservare a diverselor tipuri de energie; încet-încet, toate au fost unificate sub umbrela conceptului unic de energie, în contextul legii conservării acesteia. De fapt legea conservării energiei a fost probabil firul roşu care a condus dezvoltarea conceptului de energie şi a obligat fizicienii să unifice diversele forme ale energiei într-un singur concept cuprinzător – în absenţa unui numitor comun, un sistem părea că obţine diverse tipuri de energie din nimic, sau pierde energie în neant.

Independent de curiozitatea teoreticienilor, conceptul de energie a fost dintotdeauna legat de aplicaţiile practice care necesitau aprecierea cantităţii de energie asociate unui proces oarecare. Este foarte important de înţeles că oricât de abstracte par în teorie termodinamica, legile mişcării sau echilibrul forţelor, în final totul ajunge la aplicaţii practice – iar toate aplicaţiile practice se reduc în ultimă instanţă la energie. Prin urmare de-a lungul timpului studiul al energiei s-a concentrat în principal pe următoarele două direcţii:

  • cum transformăm energia dintr-o formă în alta?
  • cum exploatăm cât mai eficient energia aflată într-o formă oarecare?

Însă pentru a analiza aceste probleme este nevoie de o măsură comună a energiei – în lipsa ei nu ar avea sens să ne întrebăm cum transformăm ceva necunoscut în altceva necunoscut şi cu atât mai puţin am putea analiza eficienţa exploatării unei mărimi necunoscute. Însă din cauza înţelegerii treptate a energiei şi a unificării diverselor forme de energie există o sumedenie de unităţi de măsură folosite în practică pentru diverse forme de energie. Dat fiind că energia a fost prima dată înţeleasă prin prisma lucrului mecanic efectuat la nivel măsurabil cu mijloace rudimentare, probabil cea mai veche încercare de echivalare a diverselor forme de energie a fost cea a inginerilor care lucrau la motoarele cu aburi. Aceştia aveau nevoie să compare puterea pe care o dezvoltau motoarele lor cu puterea pe care o dezvoltă un număr oarecare de cai, de exemplu atunci când încercau să vândă un motor unui fermier care ştia că foloseşte doi cai ca să acţioneze pompa de apă. În mod ironic, deşi conceptul de a compara motoarele cu caii exista ca idee, părintele termenului „cal putere” a fost James Watt, al cărui nume este folosit în Sistemul Internaţional chiar pentru unitatea de putere. Însă cum puterea nu este nimic altceva decât lucrul mecanic dezvoltat de un sistem oarecare în unitatea de timp, puterea dezvoltată de un cal într-o oră este o unitate de măsură pentru energie: calul putere oră.

În Sistemul Internaţional a fost adoptat joule-ul ca unitate de măsură pentru energie, în cinstea lui James Prescott Joule, fizician şi producător de bere.[8] Joule-ul este definit în raport cu lucrul mecanic în contextul SI: 1 joule (prescurtat J) este energia eliberată (sau consumată) de o forţă de 1 newton care acţionează pe o distanţă de 1 metru. De-a lungul timpului diversele unităţi de măsură alternative şi-au găsit echivalentul în jouli, dar multe sunt în continuare folosite în mod curent în diverse industrii din cauza factorilor arbitrari de conversie în jouli – din cauza numărului de 3.600 de secunde dintr-o oră până şi conversia din kWh în J este greoaie (1 kWh = 3.600 kJ).


Resurse Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.