FANDOM


Electromagnetism 1 Electromagnetism 2 Electromagnetism 3 Electromagnetism 4 Electromagnetism 5 Electromagnetism 6 Electromagnetism 7 Electromagnetism 8 Electromagnetism 9 Electromagnetism 10 Electromagnetism 11 Electromagnetism 12 Electromagnetism 13 Electromagnetism 14 Electromagnetism 15 Electromagnetism 16 Electromagnetism 17 Electromagnetism 18 Electromagnetism 19 Electromagnetism 20 Electromagnetism 21 Electromagnetism 22 Electromagnetism 23 Electromagnetism 24 Electromagnetism 25 Electromagnetism 26 Electromagnetism 27

Resurse Edit

  * 1. ELEMENTE ALE TEORIEI MACROSCOPICE A CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC

       1.1. FENOMENE FIZICE. NOŢIUNI PRELIMINARII
          1.1.1. Mărimi fizice
          1.1.2. Noţiunea de câmp
      1.2. MĂRIMI ALE TEORIEI CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC
          1.2.1. Mărimi de stare electromagnetică a corpurilor
          1.2.2. Mărimi de stare a câmpului electromagnetic
          1.2.3. Mărimi de material electrice şi magnetice
      1.3. LEGILE TEORIEI MACROSCOPICE A CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC
          1.3.1. Legea fluxului electric
          1.3.2. Legea fluxului magnetic
          1.3.3. Legea legăturii între inducţia electrică, intensitatea câmpului electric şi polarizaţia electrică
          1.3.4. Legea legăturii între inducţia magnetică, intensitatea câmpului magnetic şi magnetizaţie
          1.3.5. Legea polarizaţiei electrice temporare
          1.3.6. Legea magnetizaţiei temporare
          1.3.7. Legea inducţiei electromagnetice
          1.3.8. Legea circuitului magnetic
          1.3.9. Legea conservării sarcinii electrice
          1.3.10. Legea conducţiei electrice
          1.3.11. Legea transformării de energie în conductori
          1.3.12. Legea electrolizei
      1.4. ECUAŢIILE LUI MAXWELL
          1.4.1. Ecuaţiile de bază ale lui Maxwell
          1.4.2. Ecuaţiile generale ale lui Maxwell
          1.4.3. Modele ale ecuaţiilor lui Maxwell
          1.4.4. Ecuaţiile lui Maxwell-Hertz
          1.4.5. Relaţia lui Maxwell
      1.5. TEOREME FUNDAMENTALE ALE TEORIEI MACROSCOPICE A CÂMPULU ELECTROMAGNETIC 
          1.5.1. Teorema unicităţii determinării câmpului electromagnetic
          1.5.2. Teorema superpoziţiei câmpurilor electromagnetice
          1.5.3. Teorema energiei electromagnetice

  * 2.CÂMPUL ELECTROSTATIC

      2.1. REGIMUL ELECTROSTATIC
          2.1.1. Mărimile de stare şi de material în regim electrostatic
          2.1.2. Legile câmpului electromagnetic în regim electrostatic
      2.2. TEOREMELE CÂMPULUI ELECTROSTATIC
          2.2.1. Teorema lui Gauss
          2.2.2. Teorema lui Coulomb
          2.2.3. Teorema potenţialului electrostatic
          2.2.4. Teorema unicităţii determinării câmpului electrostatic
          2.2.5. Teorema superpoziţiei câmpurilor electrostatice
      2.3. CÂMPUL ELECTROSTATIC ÎN CONDUCTORI
          2.3.1. Condiţiile de echilibru electrostatic
          2.3.2. Determinarea câmpuui electrostatic în conductori
          2.3.3. Influenţa electrostatică
          2.3.4. Efectul de ecran electric
      2.4. CÂMPUL ELECTROSTATIC ÎN DIELECTRICI
          2.4.1. Determinarea câmpului electrostatic în dielectrici
          2.4.2. Câmpul electrostatic pe suprafeţe de separaţie în dielectrici
          2.4.3. Rigiditatea dielectrică
      2.5. CONDENSATOARE ELECTRICE
          2.5.1. Capacitatea electrostatică
          2.5.2. Teoremele capacităţilor electrostatice echivalente
          2.5.3. Ecuaţiile lui Mawell referitoare la capacităţile electrostatice
          2.5.4. Circuite cu condensatoare în regim electrostatic
      2.6. ENERGIA ŞI ACŢIUNI PONDEROMOTOARE ÎN CÂMPUL ELECTROSTATIC
          2.6.1. Energia câmpului electrostatic
          2.6.2. Acţiuni ponderomotoare în câmpul electrostatic
          2.6.3. Model variaţional al câmpului electrostatic
      2.7. APLICAŢII
          2.7.1. Repartiţia câmpului electrostatic
          2.7.2. Exemple de calcul al câmpului electrostatic
          2.7.3. Exemple de calcul al capacităţilor electrostatice
          2.7.4. Circuite cu condensatoare în regim electrostatic

  * 3. POLARIZAREA ELECTRICĂ

      3.1. POLARIZAREA DIELECTRICILOR
          3.1.1. Un model al polarizării
          3.1.2. Clase de polarizare
      3.2. DIPOLUL ELECTRIC
          3.2.1. Teorema echivalenţei dintre un mic corp polarizat electric şi un dipol electric elementar
          3.2.2. Sistemul complet de sarcini
      3.3. SARCINA ELECTRICĂ DE POLARIZARE
          3.3.1. Sarcina de polarizaţie echivalentă
          3.3.2. Sarcina de polarizaţie pe suprafeţe de discontinuitate
      3.4. CÂMPUL ELECTRIC ÎN MEDII POLARIZATE
          3.4.1. Determinarea câmpului produs de sarcinile de polarizaţie
          3.4.2. Determinarea potenţialelor datorate mediilor polarizate
      3.5. MATERIALE DIELECTRICE
          3.5.1. Clasificarea dielectricilor
          3.5.2. Mărimi de stare specifice dielectricilor
          3.5.3. Pierderile în dielectrici
          3.5.4. Efectul piezoelectric
          3.5.5. Relaţia Clausius-Mossotti
      3.6. APLICAŢII
          3.6.1. Repartiţia câmpului electric dipolar
          3.6.2. Câmpul şi potenţialul sferei polarizată uniform
          3.6.3. Energia de interacţiune a unui mic corp polarizat electric
          3.6.4. Energia necesară polarizării unui dielectric
          3.6.5. Tensiunea de străpungere a unui condensator cu dielectric mixt

  * 4. CÂMPUL ELECTROCINETIC

      4.1. REGIMURI ELECTROCINETICE
          4.1.1. Modelele electrocineticii
          4.1.2. Modelul variaţional al electrocineticii
      4.2. CURENTUL ELECTRIC
          4.2.1. Curentul electric de deplasare
          4.2.2. Curentul electric de convecţie
      4.3. CÂMPUL ELECTRIC IMPRIMAT
          4.3.1. Câmpuri imprimate de volum
          4.3.2. Câmpuri imprimate de contact
          4.3.3. Efecte energetice ale câmpului imprimat
      4.4. CÂMPUL ELECTROCINETIC STAŢIONAR
          4.4.1. Teorema potenţialului electric staţionar
          4.4.2. Teorema continuităţii liniilor de curent
          4.4.3. Teorema unicităţii determinării cîmpurilor electrocinetice staţionare
          4.4.4. Teorema superpoziţiei câmpurilor electrocinetice staţionare
          4.4.5. Teorema refracţiei liniilor de curent în regim electrocinetic staţionar
      4.5. ELECTROLIŢI
          4.5.1. Conductorii electrolitici (de specia a II-a)
          4.5.2. Disociaţia electrolitică
          4.5.3. Electroliza
          4.5.4. Polarizarea electrolitică
      4.6. APLICAŢII
          4.6.1. Calculul rezistenţelor electrice
          4.6.2. Forme particulare ale legii conducţiei electrice
          4.6.3. Pile şi acumulatoare electrice
          4.6.4. Dispozitive fotoelectrice
     

  * 5. CÂMPUL MAGNETIC

      5.1. REGIMUL CÂMPULUI MAGNETIC
          5.1.1. Regimul magnetic cvasistaţionar
          5.1.2. Regimul magnetostatic
          5.1.3. Regimul magnetic nestaţionar
      5.2. TEOREMELE CÂMPULUI MAGNETIC CVASISTAŢIONAR
          5.2.1. Teorema unicităţii determinării câmpului magnetic cvasistaţionar
          5.2.2. Teorema suprapoziţiei câmpurilor magnetice cvasistaţionare
          5.2.3. Teorema refracţiei câmpului magnetic
      5.3. CALCULUL CÂMPULUI MAGNETIC CVASISTAŢIONAR
          5.3.1. Ecuaţia lui Poisson pentru potenţialul magnetic vector
          5.3.2. Potenţialul vecor al circuitelor filiforme
      5.4. INDUCTIVITĂŢI
          5.4.1. Inductivitate proprie. Inductivitate mutuală
          5.4.2. Calculul inductivităţilor
          5.4.3. Inductivităţi utile şi de dispersie
          5.4.4. Relaţiile lui Maxwell pentru inductivităţi. Exprimarea t.e.m. induse cu ajutorul inductivităţilor
          5.4.5. Inductivităţi echivalente
      5.5. ENERGIA ŞI ACŢIUNI PONDEROMOTOARE ÎN CÂMPUL MAGNETIC
          5.5.1. Energia magnetică a unui circuit filiform
          5.5.2. Energia magnetică a unui sistem de circuite
          5.5.3. Energia magnetică a unei distribuţii de curent cu densitatea 
          5.5.4. Teoremele acţiunilor ponderomotoare în câmpul magnetic
      5.6. APLICAŢII
          5.6.1. Simularea numerică a câmpului magnetic cvasistaţionar
          5.6.2. Calculul câmpului magnetic
          5.6.3. Calculul inductivităţilor
          5.6.4. Calculul forţelor ponderomotoare în câmp magnetic


  * 6. CIRCUITE MAGNETICE

      6.1. DEFINIŢII, CLASIFICĂRI, APLICAŢII TEHNICE
          6.1.1. Câteva clasificări
          6.1.2. Utilizări în tehnică
      6.2. PROPRIETĂŢILE MATERIALELOR FEROMAGNETICE
          6.2.1. Curba de magnetizare
          6.2.2. Ciclul de histerezis
          6.2.3. Criterii de calitate pentru materialele feromagnetice
      6.3. TEOREMELE CIRCUITELOR MAGNETICE
          6.3.1. Teorema lui Ohm extinsă la circuitul magnetic
          6.3.2. Teoremele lui Kirchhoff extinse la circuitele magnetice
      6.4. CALCULUL CIRCUITELOR MAGNETICE
          6.4.1. Calculul circuitelor magnetice liniare
          6.4.2. Calculul circuitelor magnetice neliniare
          6.4.3. Definitivarea calculului solenaţiilor
          6.4.4. Calculul circuitelor cu magneţi permanenţi
          6.4.5. Circuite cu scăpări de flux
      6.5. APLICAŢII
          6.5.1. Circuite echivalente cu reluctanţe concentrate
          6.5.2. Circuite echivalente cu reluctanţe distribuite


  * 7. PROPAGAREA CÂMPULUI ELECTROMAGNETIC

      7.1. UNDE ELECTROMAGNETICE
          7.1.1.  Clasificarea şi reprezentarea undelor
          7.1.2.  Ecuaţia undelor electromagnetice
          7.1.3.  Unda electromagnetică plană
          7.1.4.  Potenţiale electrodinamice retardate
          7.1.5.  Potenţialul vector al lui Hertz
          7.1.6.  Radiaţia oscilatorului electric elementar
          7.1.7.  Radiaţia oscilatorului magnetic elementar
          7.1.8.  Difracţia undelor electromagnetice
          7.1.9.  Ghiduri de undă
          7.1.10. Cavităţi rezonante
      7.2. CÂMPUL ELECTROMAGNETIC ÎN CONDUCTORI MASIVI
          7.2.1. Propagarea câmpului electromagnetic în conductori
          7.2.2. Efectul pelicular
          7.2.3. Curenţii turbionari
      7.3. PIERDERI ÎN FIER
          7.3.1. Pierderile prin curenţi Foucault
          7.3.2. Pierderile prin histerezis
      7.4. APLICAŢII
          7.4.1. Propagarea undelor electromagnetice în diferite medii
          7.4.2. Reflexia şi refracţia undelor electromagnetice
          7.4.3. Formulele lui Fresnel
          7.4.4. Vitezele asociate undelor electromagnetice plane


  * 8. CIRCUITE ELECTRICE

      8.1. ELEMENTELE CIRCUITELOR ELECTRICE. PARAMETRII DE CIRCUIT
          8.1.1. Parametrii circuitelor electrice
          8.1.2. Elemente de circuit
      8.2. MĂRIMI ELECTRICE DE CIRCUIT
          8.2.1. Intensitatea curentului de conducţie
          8.2.2. Densitatea curentului electric de conducţie
          8.2.3. Tensiunea electromotoare
          8.2.4. Tensiunea electrică
          8.2.5. Asocierea sensurilor de referinţă
      8.3. CIRCUITE LINIARE DE CURENT CONTINUU
          8.3.1. Circuitul simplu de curent continuu
          8.3.2. Transportul energiei în curent continuu
          8.3.3. Calculul circuitelor de curent continuu
      8.4. CIRCUITE LINIARE ÎN REGIM ELECTROCINETIC NESTAŢIONAR OARECARE
          8.4.1. Ecuaţiile circuitelor electrice în regim variabil
          8.4.2. Energia circuitelor electrice în regim variabil
          8.4.3. Metode operaţionale de rezolvare a circuitelor în regim variabil
      8.5. CIRCUITE LINIARE ÎN CURENT ALTERNATIV SINUSOIDAL
          8.5.1. Mărimi sinusoidale
          8.5.2. Efectele curentului alternativ sinusoidal
          8.5.3. Calculul circuitelor în regim sinusoidal
      8.6. CIRCUITE TRIFAZATE
          8.6.1. Conexiunile sistemelor trifazate
          8.6.2. Tensiunile, curenţii şi puterile în sistemul simetric şi echilibrat
          8.6.3. Reţele de curent alternativ trifazat cu sarcini dezechilibrate
          8.6.4. Studiul sistemelor trifazate nesimetrice cu ajutorul componentelor simetrice
      8.7. REGIMUL DEFORMANT AL SISTEMELOR TRIFAZATE
          8.7.1. Particularităţile regimului deformant din reţelele trifazate
          8.7.2. Combaterea regimului deformant
      8.8. CAZURI APARTE ÎN STUDIUL CIRCUITELOR ELECTRICE
          8.8.1. Regimul tranzitoriu al circuitelor electrice
          8.8.2. Comportarea circuitelor electrice în radiofrecvenţă
          8.8.3. Circuite electrice neliniare
          8.8.4. Cuadripoli
          8.8.5. Linii electrice lungi
      8.9. APLICAŢII
          8.9.1. Utilizarea calcului matriceal la analiza circuitelor electrice
          8.9.2. Analiza circuitelor trifazate în regim nesimetric
          8.9.3. Calculul regimului deformant din reţelele de curent alternativ
          8.9.4. Calculul procesului tranzitoriu din circuitele electrice
          8.9.5. Calculul circuitelor electrice neliniare şi parametrice

  * 9. COMPENDIU

      9.1. COMPENDIU MATEMATIC
          9.1.1. Noţiuni de algebră vectorială
          9.1.2. Noţiuni de teoria câmpului
          9.1.3. Reprezentarea în planul complex a mărimilor armonice (sinusoidale)
          9.1.4. Noţiuni de calcul operaţional bazat pe transformata Laplace
          9.1.5. Noţiuni de bază din teoria distribuţiilor
      9.2. SIMULAREA CÂMPURILOR POTENŢIALE
          9.2.1. Modelarea şi simularea
          9.2.2. Modele variaţionale
          9.2.3. Modele de simulare cu diferenţe finite
          9.2.4. Modele de simulare cu elemente finite
      9.3. COMPENDIU DE INFORMATICĂ
          9.3.1. Introducere în MATLAB
          9.3.2. Produsul informatic ANSIS EMAG


  * 10. O APLICAŢIE: ILUMINATUL ELECTRIC

      10.1. PREAMBUL
          10.1.1. De ce iluminatul electric?
          10.1.2. Scurtă prezentare a firmei LUXTEN LIGHTNING COMPANY
      10.2. LĂMPI ELECTRICE PENTRU ILUMINAT
          10.2.1. Clasificarea lămpilor electrice
          10.2.2. Parametrii principali ai lămpilor electrice
          10.2.3. Proprietăţile colorimetrice ale surselor de lumină
      10.3. AMORSAREA LĂMPILOR ELECTRICE
          10.3.1. Balasturi pentru lămpile electrice
          10.3.2. Dispozitivul de amorsare (igniterul)
          10.3.3. Conectarea la reţea a lămpilor cu vapori de mercur la înlată presiune
          10.3.4. Conectarea la reţea a lămpilor cu vapori de sodiula înlată presiune
      10.3.5. Conectarea la reţea a lămpilor cu halogenuri metalice
      10.4. ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE UNUI SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC MODERN
          10.4.1. Corpuri de iluminat
          10.4.2. Stâlpi şi prelungiri metalice
      10.5. NECESITATEA REALIZĂRII UNUI SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC MODERN
          10.5.1. Norma CIE – reglementări internaţionale
          10.5.2. Mărimi de referinţă în analiza calităţii serviciului de iluminat public
      10.6. PREZENTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT LUXTEN LIGHTNING CO.
          10.6.1. Iluminatul stradal
          10.6.2. Iluminatul artistic şi arhitectural
          10.6.3. Iluminatul arenelor sportive
          10.6.4. Iluminatul interior
          10.6.5. Iluminatul industrial
          10.6.6. Iluminatul tunelurilor şi pasajelor rutiere
          10.6.7. Iluminatul ambiental şi ornamental