FANDOM


Să considerăm un fluid în curgere staţionară printr-un tub de curent.

Ecuatia de continuitate (tub)

Debitul de volum prin ariile $ S_1 \! $ şi $ S_2 \! $ au valorile:

$ Q_1=\frac {S_1 v_1 \Delta t}{\Delta t} = S_1 \cdot v_1 \! $

$ Q_2=\frac {S_2 v_2 \Delta t}{\Delta t} = S_2 \cdot v_2 \! $


Fluidul fiind incompresibil, ariile $ S_1 \! $ şi $ S_2 \! $ sunt străbătute de aceeaşi cantitate de fluid în unitatea de timp, deci: $ S_1v_1=S_2v_2 \! $

care reprezintă ecuaţia de continuitate.