FANDOM


Într-un câmp vectorial $ \vec E \! $ din domeniul de existenţă $ \Omega, \! $ se consideră un punct oarecare $ P_0 \in \Omega \! $ şi, în jurul lui, o suprafaţă închisă $ \Sigma \subset \Omega \! $ ce are un volum $ v_{\Sigma}. \! $ În analiza câmpului vectorial este interesant de ştiut dacă fluxul vectorului $ \vec E \! $ prin suprafaţa $ \Sigma \! $ ce înconjoară "îndeaproape" punctul $ P_0 \! $ este conservativ, adică dacă, în jurul punctului $ P_0, \! $ fluxul prin suprafaţa $ P_0 \in \Sigma \! $ este nul ($ \oint_{\Sigma} \vec E \cdot d \vec A=0 \! $) sau - cu alte cuvinte - fluxului lui $ \vec E \! $ care intră prin $ \Sigma \! $ este egal cu cel care "iese" din această suprafaţă închisă. Atributul de conservativ al fluxului unui vector se referă numai la fluxul calculat prin suprafeţe închise; dacă fluxul printr-o astfel de suprafaţă este diferit de zero, înseamnă că în interiorul suprafeţei deschise $ \Sigma \! $ există surse de câmp (pozitive sau negative, după cum $ \oint_{\Sigma} \vec E \cdot d \vec A > 0 \! $ sau, respectiv, $ \oint_{\Sigma} \vec E \cdot d \vec A < 0 \! $).


Vezi şi Edit

Resurse Edit