FANDOM


Dinamica fluidelor studiază mişcarea acestora în raport cu un sistem de referinţă. În general, în timpul mişcării, un fluid nu se deplasează ca un tot unitar, straturile de fluid alunecă unele faţă de altele, adică lichidul curge. Vom studia curgerea unui fluid ideal, adică un fluid incompresibil şi fără vâscozitate. În timpul curgerii straturile de fluid alunecă unele faţă de altele, deci au viteze diferite. De aceea este necesar să se cunoască vectorul viteză în fiecare punct al fluidului.

Curgerea staţionară este acea curgere în care vectorul viteză în orice punct al fluidului este constant în timp, depinzând doar de poziţia punctului respectiv.

Linia de curent este curba imaginară tangentă în fiecare punct la vectorul viteză al fluidului în acel punct. În curgerea staţionară, două linii de curent nu se intersectează niciodată.

Debitul reprezintă cantitatea de substanţă care străbate o secţiune în unitatea de timp.

Debitul masic printr-o secţiune a unui tub de curent este definit prin:

$ Q_m=\frac{\Delta m}{\Delta t} \! $

unde $ \Delta m \! $ este masa de fluid care străbate o anumită arie în timpul $ \Delta t. \! $

Debitul volumic este dat de relaţia:

$ Q_m=\frac{\Delta V}{\Delta t} \! $

unde $ \Delta V \! $ este volumul de fluid care străbate o anumită arie în timpul $ \Delta t. \! $

Model dinamica fluidelor 1 Model dinamica fluidelor 2 Model dinamica fluidelor 3 Model dinamica fluidelor 4 Model dinamica fluidelor 5 Model dinamica fluidelor 6 Model dinamica fluidelor 7

Vezi şi Edit

Resurse Edit