FANDOM


Când o undă luminoasă străbate un mediu, câmpul electromagnetic al undei interacţionează cu particulele mediului, energia undelor fiind absorbită de acestea şi apoi reemisă, lumina fiind astfel împrăştiată (difuzată) în toate direcţiile. Reflexia luminii este, din punct de vedere microscopic, o difuzie a luminii de către un număr mare de centri difuzanţi aflaţi la distanţe mici unii de alţii, în comparaţie cu lungimea de undă. Refracţia este un fenomen similar în care lumina difuzată interferă cu cea incidentă. Termenul de difuzie ("scattering") este totuşi uzual pentru situaţia în care centrii de difuzie nu se află la distanţe mici faţă de lungimea de undă a luminii. Un astfel de exemplu este oferit de razele de soare care pătrund într-o cameră întunecată, în care particulele de praf din atmosferă pot fi observate ca puncte strălucitoare datorită luminii difuzate.

Mecanismul difuziei luminii
O particulă difuzată absoarbe luminaşi o reemite ca un dipol oscilant. Să considerăm o rază de lumină care se propagă în direcţia Oz şi care întâlneşte în origine o particulă difuzantă. Sub acţiunea câmpului electric al undei luminoase, sarcinile electrice ale particulei vor efectua oscilaţii şi, ca urmare, vor emite radiaţii electromagnetice. În unda luminoasă, oscilaţiile vectorului câmp electric se fac în toate direcţiile perpendiculare pe direcţia de propagare, dar ele pot fi descompuse după două direcţii, Ox şi Oy, astfel că particula difuzată este echivalentă cu doi dipoli care oscilează pe direcţii perpendiculare. Se ştie că la distanţă mare de dipol radiaţia emisă de acesta se propagă sub forma unei unde plane, în care vectorul câmp electric emis este paralel cu direcţia de oscilaţie a dipolului, iar în lungul direcţiei de oscilaţie, dipolul nu emite.


Difuzia luminii 2 Difuzia luminii 3