FANDOM


Dându-se o direcţie $ (\Delta) \! $ caracterizată prin versorul $ \vec u, \! $ se definesc coordonatele plückeriene ale direcţiei $ \Delta, \! $ printr-o matrice ale cărei elemente sunt:

  • componentele versorului $ \vec u, \! $, notate aici cu $ (a, b, c); \! $ deci conform relaţiei versorului lui $ \vec a \! $:
$ \vec u_a = vers \; \vec a = \frac {a_x}{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \vec i +\frac {a_y}{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \vec j +\frac {a_z}{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \vec k \! $

$ \vec u \! $ se scrie:

$ \vec u = a \vec i + b \vec j + c \vec k, \; a= \cos \alpha; \; b=\cos \beta; \; c= \cos \gamma \! $

Resurse Edit