FANDOM


Centru radical a trei cercuri

Centrul radical a trei cercuri coplanare este punctul care are aceeaşi putere faţă de cele trei cercuri. Se află la intersecţia axelor radicale a câte două dintre cercuri.

Existenţa centrului radical a fost demonstrată de Gaspard Monge şi este un caz particular al teoremei celor trei conice.

Poziţia centrului radical este dată de:

$ \begin{vmatrix} k & k' & k'' \\ m & m' & m'' \\ n & n' & nn' \end{vmatrix} : \begin{vmatrix} k & k' & k'' \\ n & n' & n'' \\ l & l' & l'' \end{vmatrix}: \begin{vmatrix} k & k' & k'' \\ l & l' & l'' \\ m & m' & m'' \end{vmatrix}. \! $

Vezi şi Edit