FANDOM


Camp electric uniform

Câmp uniform în vecinătătea zonei centrale a unui plan cu distribuţie uniformă de sarcină

Un câmp în care intensitatea câmpului este aceeaşi în toate punctele sale se numeşte câmp electric uniform.


Caracteristici ale câmpului electric uniform:

  • în fiecare punct al câmpului vectorul intensitate este acelaşi;
  • liniile de câmp sunt paralele, fiind trasatre echidistant;
  • vectorul intensitate este orientat dinspre distribuţia de sarcină pozitivă.

Câmp uniform poate fi obţinut şi în spaţiul delimitat de două conductoare plane, de dimensiune mare, încărcate cu sarcini egale ca valoare şi de semn opus, sarcina fiind distribuită uniform pe fiecare dintre conductori (fiecărui element de arie îi revine aceeaşi sarcină electrică). În acest spaţiu, valoarea intensităţii câmpului electric poate fi calculată folosind expresia:

$ E = \frac{|\sigma|}{\varepsilon}. \! $

Observaţie : pentru planele de dimensiune mică, numai în regiunile depărtate de marginile acestora se manifestă câmp uniform.

Resurse Edit

Vezi și Edit