FANDOM


Câmpul de temperatură Edit

Temperatura caracterizează starea termică a unui corp, caracterizând gradul de încălzire al acestuia.

În fiecare punct $ M(x, y, z) \! $ dintr-un corp solid, lichid sau gazos se poate defini o temperatură, funcţie scalară de coordonatele punctului şi de timp:

$ T=T(x, y, z, \tau) \! $   (1)

Câmpul de temperatură definit de relaţia (1) este tridimensional şi nestaţionar. Dacă temperatura nu depinde de timp, câmpul de temperatură este staţionar sau permanent. Cel mai simplu câmp de temperatură, care va fi utilizat cel mai des, este câmpul staţionar unidirecţional:

$ T=T(x). \! $   (2)

Suprafaţa izotermă Edit

Suprafaţa izotermă este locul geometric al punctelor din spaţiu care la un moment dat au aceeaşi temperatură. În regim nestaţionar, suprafeţele izoterme sunt mobile şi deformabile; în regim staţionar ele sunt invariabile. Suprafeţele izoterme nu se pot intersecta, acelaşi punct din spaţiu la acelaşi moment de timp, neputând avea temperaturi diferite.

Unitatea de măsură pentru temperatură este gradul Kelvin [K], definit ca 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei. În sistemul internațional de unități de măsură este tolerat şi gradul Celsius [$ {}^{\circ} C \! $], care are aceeaşi măsură cu gradul Kelvin, diferind doar originea scării de măsură.

Gradientul de temperatuă Edit

Câmpul de temperatură fiind o funcţie derivabilă, se poate defini în orice punct M, la orice moment $ \tau \! $ un vector al gradientului de temperatură în direcţia normală la suprafaţa izotermă care trece prin acel punct:

$ grad \; T = \frac{\partial t}{\partial n} = \lim_{\Delta n \to 0} \frac{\Delta T}{\Delta n} \! $   [K/m].
Reprezentare gradient de temperatura

Gradientul de temperatură