FANDOM


Brahmagupta

Brahmagupta

Brahmagupta (598 - 660) a fost un matematician indian. Opera sa, Ştiinţa perfecţionată a lui Brahma (c. 628), scrisă în versuri, conţine în două cărţi (din cele 20), probleme de matematică; aici Brahmagupta formulează în cuvinte regula generală pentru rezolvarea ecuaţiilor de gradul al doilea, regulile de adunare şi scădere cu numere pozitive, negative şi zero, introduce dubla valoare a rădăcinilor pătrate din numere pozitive, expune metoda (numită ulterior ciclică) pentru rezolvarea unor ecuaţii pătratice nedeterminate, extinde fără demonstraţie formula lui Heron pentru aria patrulaterelor inscriptibile, se ocupă cu formulele numerelor pitagoreice raționale.

Resurse Edit