FANDOM


Binormala [lat. bis "de două ori", normală] este normala la o curbă, perpendiculară pe planul osculator al curbei în acel punct.

Pentru o curbă dată prin ecuaţiile parametrice: $ x=x(t), \; y=y(t), \; z=z(t), \! $ ecuaţiile binormalei sunt:

$ \frac{X-x}{y'z''-z'y''} = \frac{Y-y}{z'x''-x'z''} = \frac{Z-z}{x'y''-y'x''}, \! $

unde $ x, y, z \! $ şi derivatele lor sunt luate în punctul considerat.

Noţiunea de binormală a fost introdusă de Euler (1782), iar denumirea a fost propusă de Barré de Saint-Venant (1845).