FANDOM


O axiomă [gr. axioma "opinie", "teză admisă"] este un enunţ primar într-un sistem axiomatic. Iniţial, axiomele au fost propoziţii (enunţuri) al căror adevăr era considerat evident, adevăr care îşi avea originea în practică.

Odată cu evoluţia ştiinţelor, termenul axiomă a încetat să mai evoce ideea de adevăr evident din punct de vedere intuitiv, devenind o propoziţie, care împreună cu alte propoziţii fixate ale unui sistem axiomatic, permite deducerea tuturor teoremelor unei anumite teorii.

Denumirea a fost folosită iniţial de către pitagoreeni (sec. VI-V î.Hr.).

Resurse Edit