FANDOM


Asemănarea [lat. (as)similis "asemenea"] este corespondenţa biunivocă între punctele a două figuri, astfel încât raportul dintre distanţa a două puncte ale unei figuri şi distanţa dintre cele două puncte omoloage ale celeilate figuri să fie un număr constant k, numit raport de asemănare.

Figurile asemenea au unghiurile corespunzătoare congruente, iar laturile omoloage sunt proproţionale. Raportul dintre perimetrele, ariile, volumele a două figuri asemenea poate fi exprimat în funcţie de raportul de asemănare:

$ \frac{P(F')}{P(F)} = k, \; \; \frac{A(F')}{A(F)}= k^2, \; \; \frac{V(F')}{V(F)} = k^3. \! $

Notaţia relaţiei de asemănare este, după propunerea lui Leibniz, semnul "$ \tilde{} \! $" ("tilda" amintind iniţiala S a cuvântului similis).

Considerarea figurilor asemenea (iniţial a triunghiurilor) se datorează lui Thales (sec. VI î.Hr.).

Vezi şi Edit

Resurse Edit