FANDOM


Aritmometrul [gr. arithmos "număr", metron "măsură"] este un aparat pentru efectuarea operaţiilor aritmetice elementare, folosit în special în geodezie. Inventat de Blaise Pascal (1642) şi utilizat pentru efectuarea operaţiilor de adunare şi scădere, este perfecţionat de Leibniz (1671), pentru a efectua cele patru operaţii aritmetice, şi ulterior, de Th. de Colmar (1820).

Vezi şi Edit