FANDOM


Analiza combinatorie este un capitol al matematicii care se ocupă de problemele în care este necesară numărarea diverselor posibilităţi de numărare a unor elemente, după reguli date.

Probleme de acest gen au fost rezolvate de Brahmagupta (sec. 1), Gersonides (Levi ben Gershon, sec. 13), Jean Butéon (Jean Borrel) (1492-1572), dar cercetări aprofundate în acest domeniu au început în secolele 17-18, fiind legate de numele lui Fermat, Pascal, Moivre, Wallis, Jacques Bernoulli, Euler, Huygens, Leibniz.

În epoca modernă, analiza combinatorie cunoaşte o dezvoltare rapidă, apariţia unor metode noi fiind stimulată de utilizarea calculatorului.

Analiza combinatorie are aplicaţii în teoria probabilităților şi în alte capitole ale matematicii, precum şi în fizică, biologie, ştiinţe sociale.

Denumirea acestui domeniu provine de la titlul lucrării lui Leibniz Dissertatio de arte combinatoria (1666).