FANDOM


Analiza armonică este acea ramură a matematicii care studiază fenomene de natură periodică şi aceasta prin intermediul unor funcţii sau semnale obţinute prin suprapunerea unor funcții armonice elementare. Un rol important îl joacă analiza Fourier.

Printre aplicaţiile analizei armonice amintim: procesarea semnalelor, fizica cuantică, studiul curentului alternativ, al vibrațiilor etc.

Resurse Edit