FANDOM


Anaglifa (gr. ana "în sus", glyphos "sculptură") este un desen liniar în două culori complementare - de exemplu, roşu şi albastru - redând în plan figuri spaţiale, care, privite prin ochelari ce au vizorii de culori diferite (aceleaşi culori ca ale desenului), apar în relief. Explicaţia vederii spaţiale, prin aceste anaglife, constă în faptul că fiecărui ochi al observatorului îi este destinată numai partea din desen de o anumită culoare (cea complementară culorii vizorului respectiv, întrucât razele ce vin de la desenul cu aceeaşi culoare ca a vizorului sunt absorbite de acesta), iar cele două imagini observate separat se contopesc şi dau imaginea spaţială a corpului desenat, uşurând astfel intuirea acestor configuraţii. Primele anaglife au fost confecţionate de H. Richard (1900).